piątek, 4 kwietnia 2014

Darz Ubiór! Czyli komentarz miesiąca.W odpowiedzi na Pani/Pana pismo z dnia 26 marca 2014 z godziny 06:22 pragniemy zwrócić uwagę na podjęte w ramach Zjazdu Związku Leśników Polskich w Spale w dniach 23-24 listopada 2012 uchwały a szczególnie Wniosek nr 5, zgodnie z którym Rada Krajowa zobowiązana jest do:

„Doprowadzenia do zmian wzorów umundurowania typu korporacyjnego (np. Koszul letnich wyjściowych na wzór służb mundurowych) oraz rozszerzenia uprawnień do umundurowania dla pracowników
poza służbą leśną.” 

Uchwała.

Zainspirowani troską Zjazdu o wizerunek i samopoczucie pracowniczek oraz pracowników Lasów Polskich, autorzy tego bloga postanowili już dawno temu bezpłatnie i w czynie społecznym wesprzeć Radę Krajową, opracowując propozycję wzorów umundurowania zgodnie z wnioskiem  sformułowanym 23-24 listopada 2012. Kierowani obywatelskim obowiązkiem dbałości o nasze wspólne dobro narodowe - czyli Lasy Polskie - zdecydowaliśmy się spontaniczne podjąć wysiłki na rzecz poprawy wizerunku Lasów, Leśników oraz Leśniczek. Prezentowany przez nas na stronie tytułowej projekt wzoru umundurowania korporacyjnego jest elementem kreowanej przez nas kolekcji. Wrodzona skromność nie pozwalała nam do tej pory na afiszowanie się czynionym bezinteresownie wkładem na rzecz Polskiego Lasu i Leśniczek. Stąd z pełnym zrozumieniem traktujemy uwagę Autora Anonima z godziny 06.22 odnośnie użytych akcesoriów, wynikającą z błędnej interpretacji prezentowanego elementu kolekcji.


Zdjęcie przedstawia naszą propozycję wzoru ubioru służbowego dla służb leśnych wg. projektu nr 20/ 476:GDC/25 Var. 3 „Koszula letnia wyjściowa na wzór służb mundurowych bez koszuli”.

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na zalety tej nowatorskiej kreacji takie jak:

- Minimalistycznie sugerowana symbolika integralności gospodarki leśnej i łowieckiej,
- praktyczny, estetyczny, ponadczasowy a jednocześnie adekwatny do aktualnych trendów we wzornictwie design,
- unikalność koncepcji w kontekście stosowanych dotychczas wzorów i standardów projektowania umundurowania rezultująca jednoznaczną identyfikacją formacji,
- wyraz podwyższonej świadomości ekologicznej użytkownika tego typu umundurowania odzwierciedlany w oszczędnym użyciu materiału zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju,
- walory ekonomiczne związane z minimalnym nakładem finansowym na zakup, uzupełnienie, składowanie, dystrybucję tego typu elementów sortów mundurowych – co jest szczególnie istotne obecnie, kiedy przed Lasami narodowymi staje ekonomiczne wyzwanie w postaci konieczności odprowadzenia daniny na rzecz właściciela a tym samym potrzebą chwili jest zaoszczędzenie środków, aby partie rosły w siłę a furmanki toczyły się spokojniej po gminnych wybojach. Również, a nawet szczególnie prezentując ubiór skromny acz gustowny.

Jesteśmy usatysfakcjonowani uwagą na temat kreacji opracowanej przez nas w czynie społecznym w myśl idei przewodniej Zjazdu Leśników Polskich, tym bardziej, że w dotychczasowych konsultacjach na temat praktycznej przydatności tego modelu uzyskaliśmy bardzo pozytywne opinie wszystkich dwóch emerytowanych pracowników Służby Leśnej, którym ten model został przedstawiony do oceny. Pragniemy również nadmienić, iż sukcesywnie będziemy prezentować dalsze – opracowywane przez nas
propozycje, mające na celu doprowadzenie do zmian wzorów umundurowania typu korporacyjnego.

W nadziei, iż udzielona odpowiedź w pełni usatysfakcjonuje Panią/Pana z godziny 06:22, serdecznie pozdrawiamy leśno – myśliwskim:

DARZ UBIÓR !

4 komentarze:

 1. Aprobuję. Projekt wyczerpuje znamiona idei trwale zrównoważonej wielofunkcyjnej gospodarki leśnej (dalej: TZWGL). A nawet idzie dalej. Proszę ująć moją opinię w ramach konsultacji społecznych.

  Wyrażam jednak obawę o zwierzę (pies). Czy ono jest dostatecznie TZWGL? Chyba że to pies rasy TREND SETER. Wówczas, kolego pies, zielony chapeau bas!

  OdpowiedzUsuń
 2. Uchwała PT Buców może i jest zgodna z uchwałami Związku, ale jednak zbyt rozwiązła. PT Buce winni uważać, by im alianci Anonima 06:22 nie wręczyli kordelasa leśnika zatrutego jadem żmijowym.

  OdpowiedzUsuń
 3. Struj świetny, ale chyba w tym pasie na biodrach to się pani niewygodnie będzie chodziło, więc można byłoby z niego zrezygnować, lub przesunąć wyżej. Takie mundury są the best ;) Może i wśród dian wprowadzić podobne?
  DAWID

  OdpowiedzUsuń
 4. Serdecznie dziekujemy za udzial w konsultacjach. Tematem kordelasa lesniczego zajmniemy
  siem tez.

  OdpowiedzUsuń